Informace pro prvňáčky

Datum konání: 01.09.2021


Haló, haló, už se nám to blíží -

– konečně budete velcí školáci. Vaše škola, paní učitelka i všichni ostatní ze ŠKOLY POHODY se na vás všechny už móóóc těší. TAK SI VYZKOUŠEJTE BRAŠNIČKU A …

1.9. středa

8,15 sraz před hlavním vchodem do školy, děti budou odvedeny do tříd (rodiče mohou samozřejmě s nimi)

V průběhu hodiny se jednotlivé třídy postupně vydají s paní učitelkou a rodiči do auly, kde nové žáky ŠKOLY POHODY slavnostně přivítá pan ředitel Kettner.

Před negativním výsledkem testu musí mít neočkované děti a děti, které v uplynulých 180 dnech neprodělaly covid, ve společných prostorách školy (a redy i ve třídě) nasazenou roušku nebo respirátor.

Po přivítání v aule proběhnou v jednotlivých třídách DŮLEŽITÉ TŘÍDNÍ SCHŮZKY, kde se rodiče dozvědí všechny zásadní informace o organizaci školního roku 2021/2022.

Pozn: OD 1.DNE MOHOU DĚTI CHODIT DO ŠKOLNÍ DRUŽINY A NA OBĚD

2.9. čtvrtek

Ve čtvrtek 2.9. budou mít děti 2 vyučovací hodiny. Na začátku vyučování proběhne povinné testování dětí. Děti si můžete vyzvednout v 9,40, nebo je nechat ve třídě, kde do 11,40 pokračuje program s paní učitelkou, pak děti přebírá paní vychovatelka ze ŠD.

3.9. pátek

Od pátku 3.9. budou mít děti 4 vyučovací hodiny (konec v 11,40), tak aby si zvykly na školní režim, protože od pondělí 6.9. začne vyučování podle rozvrhu. V 11,40 si rodiče mohou děti vyzvednout, nebo je nechat ve školní družině.

Celý měsíc ZÁŘÍ budou školáci chodit ráno do školy postranním vchodem z ulice U Studánky, od října potom již jako velcí žáci sami hlavním vchodem z ulice Umělecká. Vyzvedávání dětí bude od začátku školního roku probíhat u hlavního vchodu pro 1. stupeň (pravý vchod z ulice Umělecká).

Tak HURÁ DO ŠKOLY…

Těší se na Vás

Mgr. Bohumil Kettner, ředitel školy

Mgr. Miroslava Müllerová, zást.řed. pro I.stupeň

+ všichni ze ŠKOLY POHODY

 

UPOZORNĚNÍ: VÝŠE UVEDENÉ PLATÍ V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDOU NAŘÍZENA ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ.

O PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH BUDETE VČAS INFORMOVÁNI NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.