Letní kurzy Čj

Datum konání: 18.07.2022


MČ Praha 7 bude o prázdninách pořádat tradiční kurzy českého jazyka pro děti ze ZŠ. Kurzy jsou vhodné i pro děti, kteří již chodí na stávající kurzy - v přihlášce je potřeba vyplnit stupeň znalosti českého jazyka.

Podrobnosti naleznete v přiloženém letáku Dětský prázdninový kurz.

 

Letní kurz - přihláška

Letní kurz - přihláška UKR

Letní kurz - přihláška ENG

Letní kurz - přihláška VIE

Letní kurz - přihláška RUS

Letní kurz - přihláška ESP

 

 

Pro ukrajinské děti z adaptačních skupin budou vypsány zvláštní kurzy, o nichž budeme také informovat.