Navýšení cen obědů

Datum konání: 01.02.2023


Vážení rodiče,

od února 2023 dojde k navýšení ceny stravného a to o 9,-Kč ve všech kategoriích.

Jídelna se snaží zachovat kvalitu a podmínky spotřebního koše, ale při současných cenách potravin to již není zcela možné.

Ceny budou upraveny v souladu s novelou Vyhlášky č.107/2005 Sb.o školním stravování, jejíž součástí je příloha č. 2 obsahující finanční limity na nákup potravin v Kč, na den a na 1 strávníka.

 

Cena stravného:                                                              Záloha:

Děti 3- 6 let      29,- Kč/oběd   zvýšeno na 38,- Kč         760,-Kč

Děti 7-10 let     31,- Kč/oběd   zvýšeno na 40,- Kč         800,-Kč

Děti 11-14 let   33,- Kč/oběd   zvýšeno na 42,- Kč         840,-Kč

Děti 15 +          35,- Kč/oběd   zvýšeno na 44,- Kč         880,-Kč

 

Zaměstnanci s FKSP zvýšeno na 34,-Kč/oběd

Zaměstnanci bez FKSP zvýšeno na 44,-Kč/oběd

 

 

Děkujeme za pochopení

Vedení školy a Feruza Sahaeva, vedoucí ŠJ