Nové ceny obědů

Datum konání: 01.09.2022


Vážení rodiče,

 

   v novém školním roce 2022/2023 dojde k navýšení ceny stravného a to o 2,- Kč ve všech kategoriích. Ceny jsou upraveny v souladu s novelou Vyhlášky č.107/2005 Sb.o školním stravování, jejíž součástí je příloha č.2 obsahující finanční limity na nákup potravin v Kč, na den a na 1 strávníka.

 

 

Cena stravného (měsíční záloha):

 

Děti 3- 6 let        27,- Kč/oběd zvýšeno na 29,- Kč (580,- Kč)

Děti 7-10 let       29,- Kč/oběd zvýšeno na 31,- Kč (620,- Kč)

Děti 11-14 let     31,- Kč/oběd zvýšeno na 33,- Kč (660,- Kč)

Děti 15 +           33,- Kč/oběd zvýšeno na 35,- Kč (700,- Kč)

 

 

Zaměstnanci s FKSP cena zvýšena na 27,- Kč/oběd

Zaměstnanci bez FKSP cena zvýšena na 37,- Kč/oběd

 

 

Do věkových skupin jsou dle vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují výše uvedeného věku.

Za období školního roku se počítá časové rozmezí 1. 9.- 31. 8.

 

 

Děkujeme za pochopení.

 

Feruza Sahaeva, vedoucí školní jídelny