Odpolední vyučování

Datum konání: 01.09.2022


POZNÁMKY A DODATKY K ROZVRHU 2022/23


6.ročník:

Každá třída je rozdělena na dvě skupiny podle výuky Aj, toto rozdělení platí také pro Inf a Pč (ruší se oddělené pracovní činnosti děvčat a chlapců).

6.A v pondělí Sz: 14,00 - 15,30

6.B ve středu Tv dívky: 14,35 – 15,20

6.B ve čtvrtek Tv chlapci: 13,40 – 14,25


7.ročník:

Každá třída je rozdělena na dvě skupiny podle výuky Aj, toto rozdělení platí také pro Inf a Pč (ruší se oddělené pracovní činnosti děvčat a chlapců).

7.A v úterý Sz: 14,00 – 15,30

7.A v úterý a čtvrtek Tv a Pč: dvouhodinovka bez přestávky s koncem ve 13,20

7.B v pondělí Tv: 13,40 – 15,10

7.B ve čtvrtek Pč: dvouhodinovka bez přestávky s koncem ve 13,20

7.C ve čtvrtek Tv: 14,30 – 16,00

7.B ve pátek Pč: dvouhodinovka bez přestávky s koncem ve 13,20


8.ročník:

Na Aj jsou třídy 8.B a 8.C rozděleny do tří skupin, 8.A je samostatná skupina.

Na Nj jsou spojeny skupiny ze tříd 8.A a 8.C, 8.B je samostatná skupina.

Na Fj jsou spojeny skupiny ze tříd 8.B a 8.C, 8.A je samostatná skupina.

Na Tv jsou spojeny dívky ze tříd 8.B a 8.C a chlapci ze tříd 8.A a 8.C.

Na Pč se každá třída půlí (ruší se oddělené pracovní činnosti děvčat a chlapců).

8.A v pondělí Ch a Fj: 14,00 – 14,45 hod. a 14,50 – 15,35

8.A+chlapci 8.C v úterý Tv: 13,35 – 14,20

8.A ve čtvrtek Vv a Pč: 14,30 – 16,00

8.B v pondělí Nj: 14,30 – 16,00

8.B v úterý Vv a Pč: 14,00 - 15,30

8.C v pondělí Z: 14,00 – 14,45

8.C ve středu Vv a Pč: 14,30 – 16,00

8.C ve čtvrtek Vz: 14,30 – 15,15


9.ročník:

Rozdělení na Aj, Nj a Fj stejné jako loni.

Na Tv se spojují dívky z 9.A a 9.B, chlapci zůstávají v samostatných skupinách.

Pč probíhá v celé třídě bez dělení.

9.A ve středu Př: 13,40 – 14,25

9.A+9.B ve středu Pč a Vv: 14,30 – 16,00

9.A+9.B ve čtvrtek Nj a Fj:14,30 – 15,15


Liché a sudé týdny se určují podle třídní knihy.