Odpolední vyučování

Datum konání: 11.09.2023


POZNÁMKY A DODATKY K ROZVRHU 2023/24

 

Dvouhodinovky Vv, Pč a Sz, které jsou 5. a 6. vyučovací hodinu,

se spojují bez přestávky s koncem výuky ve 13,20.

 

Liché a sudé týdny se určují podle třídní knihy.

 

 

Odpolední vyučování

 

6.ročník:

Na Inf a Pč jsou třídy rozděleny na dvě skupiny podle výuky Aj.

6.A v úterý Vv: 14,00 – 15,30

 

 

7.ročník:

Na Inf a Pč jsou třídy rozděleny na dvě skupiny podle výuky Aj.

Na Tv jsou spojeni chlapci ze tříd 7.A a 7.C, spojeny jsou dívky ze 7.B a 7.C.

7.A v úterý Tv: 14,30 – 16,00

7.A ve středu Pč: 14,00 – 15,30

7.B v pondělí Tv: 13,40 – 15,10

7.B ve čtvrtek Tv: 13,40 – 14,25

7.C v pondělí Tv dívky: 13,40 – 15,10

7.C v úterý Tv hoši: 14,30 – 16,00

7.C ve čtvrtek Tv dívky: 13,40 – 14,25

 

 

8.ročník:

Na Inf a Pč jsou třídy rozděleny na dvě skupiny podle výuky Aj.

Na Fj jsou spojeny skupiny ze tříd 8.A, 8.B a 8.C.

Na Tv jsou spojeni chlapci ze tříd 8.A a 8.B.

8.A v pondělí Vv: 14,0015,30

8.A v úterý Tv: 13,40 – 14,25

8.A v úterý Fj: 14,30 – 16,00

8.A ve středu Tv: 13,40 – 14,25

8.A ve středu Pč: 14,30 – 16,00

8.A ve čtvrtek Nj: 14,40 – 16,10

8.B v pondělí Pč/Vv: 14,00 – 15,30

8.B v úterý Tv hoši: 13,40 – 14,25

8.B v úterý Fj: 14,30 – 16,00

8.B v úterý Nj: 14,50 – 16,20

8.B ve středu Tv hoši: 13,40 – 14,25

8.B ve středu Tv dívky: 14,30 – 15,15

8.C v úterý Nj: 14,00 – 14,45

8.C v úterý Fj: 14,30 – 16,00

8.C ve středu Nj: 14,50 – 16,20

8.C ve čtvrtek Vv/Pč: 14,00 – 15,30

 

 

9.ročník:

Na Aj jsou třídy 9.B a 9.C rozděleny do tří skupin, 8.A je samostatná skupina.

Na Fj jsou spojeny skupiny ze tříd 9.B a 9.C, 9.A je samostatná skupina.

Na Tv jsou spojeny dívky ze tříd 9.B a 9.C a chlapci ze tříd 9.A a 9.C.

9.A ve čtvrtek Pč/Vv: 14,00 – 15,30

9.B v pondělí Fj: 14,00 – 15,30

9.B v úterý Pč: 14,00 – 15,30

9.B ve středu Fj a Nj: 14,00 – 14,45

9.B ve čtvrtek Tv dívky: 14,50 – 15,35

9.C v pondělí Fj a Nj: 14,00 – 15,30

9.C ve středu Fj: 14,00 – 14,45

9.C ve čtvrtek Nj: 13,50 – 14,35

9.C ve čtvrtek Tv dívky: 14,50 – 15,35