Pár rad pro rodiče

Datum konání: 22.08.2022


INFORMACE A RADY PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

 

Vážení rodiče,

vaše dítě už je školák . Máte trochu strach, zda je dobře připraven?

Zde je několik rad, jak postupovat, aby se vašemu dítěti ve škole líbilo:


Nekupujte předem žádné školní pomůcky.
Kupte jen tašku a penál. Často rodiče dopředu mnoho věcí nakoupí, které nakonec dítě nepotřebuje. Informaci o pomůckách dostanete a na naší první třídní schůzce, většinu vaše dítě dostane od nás jako dárek první školní den.

 

Často s dítětem mluvte, čtěte pohádky.
Veďte jej k tomu, aby si všímalo všeho kolem sebe a umělo se o tom jednoduchými větami rozhovořit. Rozmlouvejte často s dítětem, trpělivě a srozumitelně odpovídejte na jeho otázky - rozvíjíte tím myšlení.

 

Neučte dítě dopředu z vlastního popudu. Dobře vedené dítě si ve škole osvojí vše snadno a ani nepozná, kdy skončila hra a nastala vážná práce. Projeví-li dítě zájem o písmenka nebo číslice, odpovězte mu. Dětskou zvídavost je třeba podpořit.

 

Trénujte samostatnost.
Ať se umí samo obout a obléci, zavázat tkaničky, zapnout knoflíky,
slušně a čistě jíst, umýt si ruce, používat kapesník. Obklopte je úpravným prostředím, aby se mu pořádek a čistota staly samozřejmostí. Upravený zevnějšek dodává dítěti sebevědomí a smysl pro pořádek mu velmi ulehčí práci ve škole.

 

Natrénujte cestu do školy.
Najděte nejvhodnější trasu ke škole a několikrát ji společně projděte.

Dbejte o dobrý zdravotní stav dítěte.
Odstraňujte vadnou výslovnost, v obtížných případech se obraťte na lékaře, který dítě doporučí na logopedické vyšetření. Případně můžete využít i nabídky pedagogicko-psychologické poradny.

 

Odvykejte dítě pomalu odpolednímu spánku.
Zaměňte jej klidem po obědě. Ukládejte je dříve ke spánku, aby si navyklo vstávat do 7,00 hod. . Ukládejte dítěti drobné práce, na něž stačí. Pěstujte v něm smysl pro povinnosti a odpovědnost. Neodhánějte je, chce-li Vám pomáhat. Nezlobte se, koná-li něco pomalu a neobratně. Jen prací se stane obratnějším, rozvíjí se i duševně, protože na ní musí myslet.

 

Učte dítě respektu k ostatním - dospělým i dětem,
snášenlivosti a rozumné ústupnosti ve styku s dětmi. To mu usnadní začlenit se do dětského kolektivu.


Prosíme o důvěru a pomoc. Jen tam, kde škola a rodina spolupracují, se dítě bez problémů a harmonicky rozvíjí. Nebojte se sdělit všechny důležité poznatky o dítěti svému třídnímu učiteli.

Těšíme se na vás…

Mgr.Bohumil Kettner, MBA . ředitel školy

Mgr. Miroslava Müllerová – zást.řed. pro I.stupeň