Pěvecký sbor

Datum konání: 08.09.2023


Milí rodiče a žáci,

 

představujeme Vám nově vznikající projekt naší školy – pěvecký sbor druhého stupně.

 

Plánujeme více mimoškolních aktivit (vlastní vystoupení mimo školu, návštěvy koncertů, workshopů apod.). Třídy budou úzce spolupracovat na společných projektech. Větší počet žáků ve sboru umožní vícehlasý zpěv a možnost instrumentálních doprovodů v mnohem větším rozsahu.

Sborový zpěv je určen žákům druhého stupně, žákům, kteří navštěvují třídy s rozšířenou výukou Hv, ale i zájemcům z ostatních tříd druhého stupně. 

První hodina se koná v pátek 8.9. od 11,50 hodin. 

Sborový zpěv bude pravidelně probíhat v pátek od 11,50 do 13,15 hodin a povedou ho paní učitelky Jana Topičová, Marie Valentová a Kateřina Sirotková. 

 

Přijďte vy, kterým hudba přirostla k srdci a chcete se jí věnovat!