Pozdravy ze ŠvP a z Plzně

Datum konání: 27.06.2022


V pondělí 27. června se třída 9.A vydala na prohlídku Plzně, která nebyla (možná k lítosti některých účastníků zájezdu) spojena s prohlídkou pivovaru ani lihovaru, za to byla zpestřena dopravou. Zpožděníé vlaku i změnu nástupiště "na poslední chvíli" ale všichni zdárně zvládli, a tak si při procházce historickým centrem města mohli pohladit i andělíčka pro štěstí.

 

Ve stejný den dorazil do školy také pozdrav ze ŠvP, na kterou se před konce školního roku vypravily třídy 1.A, 1.C, 2.B a 7.B s několika fotografiemi, které rovněž připojujeme.