Představení nového preventivního programu

Datum konání: 10.01.2023


Dne 10.1.2023 navštívil naši školu v Umělecké ulici policejní prezident ČR genmjr. Mgr. Martin Vondrášek, který spolu s vrchním ředitelem ČSOB ing. Petrem Hutlem představili našim žákům z 9.třídy nové preventivní programy v rámci kyberprevence.

 

Jednalo se o prezentaci preventivního programu TVOJE CESTA ONLINE a dalších aktivit v oblasti kyberprevence. Žákům bylo odprezentováno nové preventivní video, zabývající se tímto palčivým problémem.

 

Hlavním cílem bylo, aby si již děti základní školy uvědomily nebezpečí, které hrozí v online prostředí a nevytvářely si falešné představy o tom, že internet je zcela bezpečný.

 

Program si neklade za cíl stát na zákazech a varováních, ale má žáky motivovat k aktivnímu pozitivnímu přemýšlení, na co je dobré si dávat pozor, jak lze spoustu věcí dělat jinak, bezpečněji. V souvislosti s tím cílí i na aktivní způsoby trávení volného času.

 

Celá akce byla velice zdařilá, pro všechny zúčastněné přínosná a byla navázána – nejenom pouze v této oblasti – další vzájemná spolupráce.

 

Tuto akci natáčela i TV NOVA.

 

 

Bohumil Kettner, ředitel školy