Přírodovědná olympiáda

Datum konání: 22.04.2022


Na naší škole se v pátek 22. dubna konalo obvodní kolo přírodovědné olympiády, ve kterém sice přední místa obsadili studenti gymnázia Nad Štolou, ale velké znalosti prokázali i žáci ze základních škol.

 

Vítězům blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším poznávání přírody a života v ní.

 

Poděkování patří také paním učitelkám Vlachové a Malúšové za přípravu a zdárný průběh soutěže.

Fotogalerie