Provoz ŠD

Datum konání: 05.09.2023


INFORMACE PRO RODIČE

O PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY V RANNÍ A ODPOLEDNÍ DOBĚ

Provoz ranní ŠD:

  • od 6,45 do 7,40 hod. (vstup hlavním vchodem)

  •  

Vyzvedání dětí ze ŠD (barevné zvonky jednotlivých oddělení ŠD)

13,30 - 14,00 hod. odchod dětí ze ŠD – hlavní vchod pro 1.stupeň, ŠK . Uzavření vchodu 14,00 hod.

16,00 - 17,30 hod. odchod dětí ze ŠD – hlavní vchod pro 1. stupeň.

Prosíme Vás, abyste zbytečně nenarušovali odpolední program ŠD vyzvedáváním dětí v jinou dobu, než je stanoveno.

V zájmu bezpečnosti Vašich dětí Vás žádáme:

  1. budete-li vyzvedávat své dítě v jiném termínu, než je stanoveno v zápisním lístku, či bude-li ho vyzvedávat jiná osoba, než je uvedena v zápisním lístku, oznamte tuto skutečnost jeho kmenové vychovatelce písemnou formou.

  2. děti, které odcházejí bez doprovodu (samy), budou uvolněny pouze na základě písemné žádosti na zvláštním listu papíru (pokud není zapsáno v zápisním lístku)

V žádném případě nelze dítě uvolnit ze ŠD na základě telefonického rozhovoru, SMS či e-mailové zprávy.

  1. veškeré písemné žádosti musí obsahovat jméno a příjmení dítěte, způsob odchodu (samo či s doprovodem, popř. s kým), datum a čas odchodu, podpis rodičů.

Prosíme Vás o:

  • odevzdání řádně vyplněných zápisních lístků do pátku 8.9. 2023 ( i v případě, že vaše dítě bude navštěvovat ŠD až od října)

  • zaplacení částky 350,- Kč na celý školní rok ( tj. cca 1,75,- Kč na den) v hotovosti pokud možno kmenové vychovatelce

(peníze do fondu ŠD na nákup potřeb, pomůcek, her, odměn....).

  • pravidelné a včasné placení částky 400,- Kč měsíčně převodem nebo složenkou, možno zaplatit celou částku za školní rok 2023/ 2024 (tj. 4000,- Kč), číslo účtu 51-2728930277/0100, variabilní symbol ŠD: 8888, příjmení žáka a třída

  • přinesení 1x balení papírových kapesníčků, 1x balení vlhčených ubrousků

  • doporučujeme dát dětem oblečení na odpolední činnost venku, popřípadě i obutí

Mobilní telefon do ŠD: 724 587 915

Poznámka:

 

Jídelna – je nutné míti zaplacené obědy do 25. předchozího měsíce. Na začátku měsíce mít aktivovaný čip.