"Sdílení" na Tusarově

Datum konání: 27.01.2023


ZŠ Tusarova vybudovala novou počítačovou učebnu, kterou v rámci spolupráce mezi školami MČ Praha 7 poskytuje i žákům ostatní škol. V tomto týdnu proběhly první návštěvy žáků z naší školy, ke kterým vedoucí vychovatelka ŠD, paní Marcela Nájemníková podala základní informace:

 

"Ve čtvrtek 26.1. děti školní družiny a v pátek 27.1. přípravná třída navštívily ZŠ Tusarova, kde pro ně učitelé a žáci 8. tříd připravili soutěže ve stolních a interaktivních hrách. Akce byla velmi zdařilá."