Školní řád a další dokumenty

Datum konání: 31.08.2021


Vzhledem k zaváděnému rozšiřování výuky předmětu informatika bude během školního roku 2022/2023 Rámcový vzdělávací program (RVP) revidován a upravován .

Nový RVP bude platit od začátku školního roku 2023/2024, v souvislosti s tím dojde i k úpravám učebních osnov v jednotlivých ročnících a učebních předmětech.

 

 

Školní řád

Školní řád - dodatek

Školní řád - dodatek Distanční výuka

Klasifikační řád

Učební plán - I. stupeň

Učební osnovy - I. stupeň

Učební plán - II. stupeň

Učební osnovy - II. stupeň

Průřezová témata

Plnění zvláštní povinné školní docházky