Školní rada

Datum konání: 26.09.2022


Vedení školy se obrací na rodiče se žádostí o dobrovolný příspěvek na ŠKOLNÍ RADU (prosíme nezaměňovat s RADOU ŠKOLY - správním orgánem), který je stanoven ve výši 500,- Kč na žáka a školní rok.

O tomto příspěvku jste byli již informováni třídními učitelkami a učiteli na třídních schůzkách, pro jistotu ale doplňujeme krátké vysvětlení pana ředitele:

 

Peníze z dobrovolného příspěvku škola používá především na financování nejrůznějších mimoškolních akcí, na odměny při úspěšné reprezentaci žáků naší školy (olympiády, sportovní, vědomostní, kulturní, výtvarné, pěvecké ap), na zajištění upomínkových dárků pro prvňáčky, na slavnostní večer při stužkování 9.tříd a jejich rozloučení se školou, pamětní listy, na částečný příspěvek financování kopírování, na organizaci společných akcí s rodiči (Slavnost spadaného listí, Čertí tržíčky ap.), na každoroční organizování pravidelné akce Umělecká má talent vč odměn všem zúčastněným a zvlášť vítězům, na příspěvek pořádání koncertů v aule naší školy, na doplnění knižního fondu v knihovně školy, na odměny při pravidelném hlášení poctivých nálezců, na společné tradiční slavnosti, jako Masopust, oslava vánočních svátků, velikonočních svátků, Dne dětí...
Zejména ale využíváme na příspěvky sociálně slabým žákům a rodičům v těžké sociální situaci. Tady škola z těchto peněz přispívá vyšší částkou zejména na ozdravné pobyty, školy v přírodě, výlety. lyžařský výcvik z důvodu, aby i tyto děti se spolu se svojí třídou, svými kamarády, mohly těchto akcí účastnit - vždy na základě žádosti a doporučení tř.učitelů.
V minulých letech jsme přispívali i na školní obědy či dovybavení tříd.
Vzhledem k tomu, že jsme dva roky příspěvek nepožadovali a z důvodu zdražování všeho výše uvedeného, navíc i z důvodu sníženého státního příspěvku na materiálové vybavení, jsme letos všechny tř.učitele požádali, aby tlumočili požadavek na příspěvek 250,-Kč/pololetí, tedy 500,-Kč na celý školní rok. Vždy upozorňujeme, že se jedná o dobrovolný příspěvek.

 

 

Dobrovolný příspěvek můžete zaplatit v hotovosti i třídních učitelek/učitelů, nebo bankovním převodem:

 

Číslo účtu: 51-2409740257/0100

 

Variabilní symbol: 888x (písmeno x nahraďte číslem ročníku, do kterého Vaše dítě chodí, např. 8881 pro první třídy, 8882 pro druhé třídy atd.)

 

Zpráva pro příjemce: ŠR a příjmení dítěte

 

Děkujeme Vám.