Školní ulice

Datum konání: 29.06.2023


Milí rodiče a milí žáci!

 

   Všem nám moc záleží na tom, aby ulice před našimi školami a školkami byly příjemným a bezpečným místem pro vás a vaše děti i pro místní obyvatele. Čas před ranním začátkem vyučování není výjimkou. A právě v tuto dobu se stává, že se potkáváme s množstvím automobilů před vchodem do školních budov, tvoří se zácpy a leckdy nepřehledné situace. Takový stav má někdy k bezpečnosti daleko.

 

   Naprostá většina dětí dochází do školy a školky samostatně nebo v doprovodu rodičů. Těm z vás, kteří chcete podpořit své děti v samostatnosti, ale obáváte se o jejich bezpečí, toto opatření výrazně ulehčí život a rozhodování, kdy se samostatností vašich dětí začít. Jsme přesvědčeni, že každodenní aktivní docházka do školy nebo školky může být tím pohybem, který zejména dnešním dětem v životě velmi schází. Dítě, které umí samostatně či v doprovodu dojít do školy, také získává cenné zkušenosti pro svůj další život – všímat si svého okolí, předvídat a plánovat svůj čas, spoléhat se na sebe a svůj úsudek. Zvolíte-li pro své dítě aktivní cestu do školy, investujete do jeho budoucnosti.

 

   Situace před našimi školami a školkami jsme monitorovali a dospěli jsme spolu s odborníky k rozhodnutí, že se připojíme k pilotnímu projektu ŠKOLNÍ ULICE, který organizujeme spolu se školami a školkami. Startujeme se začátkem nového školního roku, a pokud se opatření osvědčí, bude dobrým příkladem dalším školám a školkám nejen v hlavním městě, ale i v celé České republice.

 

   Co to vlastně ŠKOLNÍ ULICE je? Jedná se o úpravu dopravního provozu, kdy po krátkou dobu 45–60 minut před začátkem školního vyučování do ulice před školou nesmí vjíždět žádná motorová vozidla. Ulice tak zůstane klidná a bezpečná pro všechny, kdo dorazí do školy pěšky, na kole či koloběžce.

 

   O detailech projektu vás budeme informovat v dostatečném předstihu před zahájením školního roku. Kromě popisu dopravního opatření připravíme také informace o možnostech parkování v okolí pro ty, kteří skutečně autem dojíždět musí.

 

   Uvítáme vaši pomoc! ŠKOLNÍ ULICE je projekt pro vaše děti – bez vás to rozhodně nepůjde. Můžete se proto spolu s námi zapojit do organizace tohoto projektu. Kontaktní osobou pro případné zájemce je pan Vratislav Freund: freundv@praha7.cz, tel. 608 383 876.

 

   Připravili jsme pro vás krátký anonymní dotazník, který nám pomůže vyhodnotit, s jakými problémy se při cestě do vaší školy a školky potýkáte a co by bylo možné zlepšit: https://forms.office.com/e/7u9XEmDRHu a prosíme o jeho vyplnění, ideálně ve spolupráci s vašimi dětmi.

 

   Děkujeme za váš čas a ochotu přispět k bezpečnému a zdravějšímu prostředí v okolí naší školy a školky.Pavel Zelenka                             Bohumil Kettner                Hana Šišková

místostarosta MČ P7                  ředitel školy                       místostarostka MČ P7