Slavnostní večer

Datum konání: 29.11.2022


V úterý 29.11.2022 se v aule naší školy uskutečnil v poněkud netradičním termínu VÁNOČNÍ KONCERT tříd s rozšířenou výukou hudební výchovy, který byl v tomto roce spojen s oslavou 120. výročí otevření školy v ulici Umělecká. Za přítomnosti vzácných hostů z vedení MČ Praha 7, PedF UK, bývalých zaměstnanců školy a rodičů proběhl program, který si děti se svými paními učitelkami připravily speciálně pro tento večer.

 

Krásnou atmosféru připomínáme přiloženými fotografiemi. Omlouváme se všem zájemcům o videozáznam za menší zdržení při zpracování a sestříhání pořízených záznamů, které zpřístupníme v nejkratším možném termínu.

 

Děkujeme všem vystupujícím dětem i paním učitelkám za krásný večer plný krásného zpěvu a POHODY a všem účastníkům přejeme co nejvíce podobně příjemných večerů (nejenom) v nadcházejícím roce.