Spádové ulice

Datum konání: 30.08.2021


Od 1.4.2021 dochází ke změnám ve spádovosti ZŠ MČ Praha 7. Pro FZŠ PedF UK Umělecká a MŠ U Studánky jsou spádové tyto ulice:

Bubenská - sudá č.10 - 20, lichá č.31 - 55

Císařský ostrov

Dukelských hrdinů - sudá č.40 - 56, lichá č.51

Gerstnerova

Janovského - sudá č.32 - 52, lichá č.41 - 59

Kamenická - sudá č.38 - 56, lichá č.39 - 51

Malířská

Na Šachtě

Schnirchova - sudá č.18 - 32, lichá č.15 - 35

Sochařská

Strojnická

U Akademie

U Smaltovny - sudá č.20 - 32, lichá č.17 - 29

U Studánky

U Výstaviště

Umělecká

Veletržní - sudá č.2 - 50

Šimáčkova

Za Elektrárnou

Pozn.: Pro třídu s rozšířenou výukou hudební výchovy platí i nadále, že spádovou oblastí je celá městská část Praha 7.