V Rudolfinu

Datum konání: 22.06.2022


Ve středu 22.6. navštívily děti z 3.B a 4.B Rudolfinum. Na úvod si děti prohlédly cvičebny, dirigentské salonky a především klenot mezi světovými koncertními síněmi  - Dvořákovu síň. Na střeše Rudolfina byl krásný výhled na Vltavu a Pražský hrad. Všechny nás velice zaujaly včelí úly, které se zde nacházejí.

 

Výjimečnou částí celého programu byla návštěva houslařské dílny. Děti nahlédly do tajů výroby smyčcových hudebních nástrojů pod vedením zkušeného mistra houslaře. Dále pokračovalo zhlédnutí hudebního archivu, kde byly děti seznámeny se systémem ukládání a  tvoření partitur pro celý orchestr. Pan archivář nám zahrál na úžasný kontrafagot. 

 

Děti odcházely z prohlídky spokojené. Jsme moc rádi, že jsme v Rudolfinu všichni viděli místa, která běžně k nahlédnutí nejsou. Poděkování patří rodičům Julinky a Toníčka. 
 
 
Tereza Vinická, třídní učitelka 3.B