Žáci volí prezidenta

Datum konání: 09.01.2023


V rámci výuky občanské výchovy proběhnou na naší škole 

ŽÁKOVSKÉ PREZIDENTSKÉ VOLBY 2023

aneb

POJĎTE SI TO ZKUSIT – URČENO PRO ŽÁKY II.STUPNĚ

 

Žáci II.stupně mají možnost se zúčastnit žákovských prezidentských voleb.

Účelem žákovských voleb (přiměřeně podle věku žáků) je:

- příprava žáků na občanský život, ke kterému patří možnost jít k volbám

- prožijí základní princip demokracie

- poznání dvoukolového systému prezidentských voleb v ČR

- seznámení s dalšími souvislostmi voleb (volební kampaně a jejich financování, volební průzkumy, spojitost politiky s médii, nástroje používané k přesvědčování voličů kandidátů, význam vlastní aktivní účasti)

- pomoci vychovat aktivního, sebevědomého a zodpovědného občana

 

Medailonky kandidátů – staženy z iROZHLAS.cz

 

Voliči – žáci od 6. do 9. ročníku

 

Termín žákovských voleb – první kolo v pondělí 9. 1. a úterý 10.1.2023.

 

Pokud dosáhne jeden z kandidátů nad 50% odevzdaných hlasů, vítězí prvním kolem.

 

Druhé kolo se případně uskuteční ve středu 11.1. a čtvrtek 12.1.2023.

 

Způsob hlasování – každý z žáků 6. - 9. třídy školy obdrží kandidátní listinu.

Bude-li mít zájem, zúčastní se voleb tak, že zaškrtne křížkem pouze jednoho kandidáta a vhodí do urny v kanceláři ZŘŠ II.stupně v 1.patře

Žáci mohou hlasovat v určených dnech kdykoliv o přestávkách, max. do 15,00 hodin. 

Výsledky 1.kola budou oznámeny ve středu ke konci 2.vyuč.hodiny školním rozhlasem a tř.učitelé si hned vyzvednou u pana zástupce II.stupně hlasovací lístky pro 2.kolo (v případě, že nezíská žádný kandidát více jak 50% hlasů).

(Informace o jednotlivých kandidátech jsou na nástěnce ve 3. patře školy)A ještě… srovnání školních voleb s realitou

Budou-li výsledky školních voleb a 1. kola reálných voleb odlišné, přistoupíme ještě k opakování 2. kola školních voleb podle výsledků reálných voleb.

 

 

Dodatek po I. kole prezidentských voleb 2023

 

Vzhledem ke skutečnosti, že u žáků II. stupně s velkou převahou zvítězil jeden ze dvou kandidátů, kteří postoupili do II. kola celostátních voleb, a druhý postupující u našich žáků zcela jednoznačně propadl již v prvním kole, rozhodli jsme se, že avizované opakované II. kolo žákovských voleb neuskutečníme. Žáci byli s výsledkem školních voleb "nanečisto" seznámeni, my je v rámci nezaujté objektivity zatím nezveřejníme.

Hodně štěstí!

 

ŠKOLA POHODY, škola z Prahy 7