Zahájení školního roku

Datum konání: 01.09.2021


  Nový školní rok bude zahájen ve středu 1. září 2021 v 8,00 hod. první hodinou. Přípravná třída a 1. třídy mají poněkud odlišný harmonogram (viz informace pro tyto třídy).

  Během úvodní hodiny budou žáci 2. až 9. tříd testováni. Testování se netýká dětí, které jsou minimálně 14 dní po druhém očkování, a dětí, které v uplynulých 180 dnech prodělaly covid. Žáci, kteří nesplňují ani jednu z podmínek musí mít ve společných prostorách školy (tedy i ve třídě) nasazenou roušku nebo respirátor a dodržovat zvláštní pravidla (tělesná a hudební výchova, stravování v ŠJ atd.

  Od čtvrtka 2.9. do pátku 3.9. budou mít třídy I. stupně vždy čtyři třídnické hodiny, na II. stupni to bude 5 třídnických hodin. Kromě obvyklých činností proběhne ve třídách rozdávání učebnic, pracovních sešitů a sad sešitů.

  Od pondělí 6.9. bude již probíhat výuka podle rozvrhu.

  O případných hygienických opatřeních Vás budeme včas informovat na našich webových stránkách.

  Přihlášení ke stravování ve školní jídelně můžete provést již od 23.8. od 8,00 do 14,00 v kanceláři ŠJ. Vyhnete se tak obvyklé frontě na začátku školního roku.

  Přejeme Vám všem úspěšný start a klidnou, bezproblémovou jízdu školním rokem 2021/2022.

  Vaše ŠKOLA POHODY