Zahájení školního roku

Datum konání: 01.09.2022


Nový školní rok bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2022 v 8,00 hod. první hodinou. Přípravná třída a 1. třídy mají poněkud odlišný harmonogram (viz informace pro tyto třídy).

 

V pátek 2.9. a v pondělí 5.9. budou mít třídy I. stupně čtyři třídnické hodiny, na II. stupni to bude 5 třídnických hodin. Kromě jiného proběhne ve třídách volba třídních samospráv, každoročně povinné seznámení se školním řádem a základními pravidly bezpečnosti, seznámení s rozvrhem, rozdávání učebnic, pracovních sešitů a sad sešitů.

 

Výuka podle rozvrhu bude zahájena v úterý 6.9. a ne od pondělí 5.9., jak jsme původně uváděli. Tato změna, za kterou se omlouváme, byla vynucena komplikacemi s vydáváním sešitů a učebnic. Děkujeme za pochopení.  

 

Přihlášení ke stravování ve školní jídelně doporučujeme provést již v srpnu v kanceláři ŠJ. Vyhnete se tak obvyklé frontě na začátku školního roku.

 

Přejeme Vám všem úspěšný start a klidný, bezproblémový školní rok 2022/2023.

Vaše ŠKOLA POHODY