Zahájení školního roku

Datum konání: 04.09.2023


Nový školní rok bude zahájen v pondělí 4. září 2023 v 8,00 hod. první hodinou. Přípravná třída a 1. třídy mají poněkud odlišný harmonogram (viz informace pro tyto třídy).

 

Obědy se budou vydávat od 10,00 do 11,00 hod.

 

V úterý 5.9. a ve středu 6.9. budou mít třídy I. stupně čtyři třídnické hodiny, na II. stupni to bude 5 třídnických hodin. Kromě jiného proběhne ve třídách volba třídních samospráv, každoročně povinné seznámení se školním řádem a základními pravidly bezpečnosti, seznámení s rozvrhem, rozdávání učebnic, pracovních sešitů a sad sešitů.

 

Výuka podle rozvrhu bude zahájena ve čtvrtek 7.9. Odpolední výuka bude probíhat od pondělí 11.9.  

 

Přihlášení ke stravování ve školní jídelně doporučujeme provést již v srpnu v kanceláři ŠJ. Vyhnete se tak obvyklé frontě na začátku školního roku.

 

Přejeme Vám všem úspěšný start a klidný, bezproblémový školní rok 2023/2024.

Vaše ŠKOLA POHODY