Zápisy 2023

Datum konání: 20.03.2023


Elektronická evidence k zápisům do prvních tříd a přípravné třídy je přístupná od 20.3. (8,00 hod.) do 31.3.2023 (16,00 hod.) na adrese https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/fzsumelecka/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4250.

 

Abychom se vyhnuli následným komplikacím a opakovaným registracím, prosíme vás o pozorné a přesné vyplnění požadovaných údajů (jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, adresa bydliště, zdravotní pojišťovna atd.). V předchozích letech byly nejčastější problémy u těchto údajů:

OBEC: Praha

ČÁST OBCE: Holešovice, Letná, Bubeneč ...

MĚSTSKÁ ČÁST: Praha 7

 

Při volbě zaměření budete muset uvádět dva zvolené obory a proto jsme připravili rozlišení oborů bez číslice a s číslicí 2. Jde pouze o možnost zopakovat volbu stejného zaměření, nejde o dvě odlišná zaměření. 

Děkujeme za pochopení. 

 

Čas registrace neurčuje pořadí nebo přednost zapisovaných dětí při přijímání na školu!

 

 

Zápisy proběhnou ve dnech 12.4. a 13.4.2023 v době od 14,00 do 18,00 hod. (termín si vyberete při elektronickém předzápisu).

 

K zápisu se dostavte ve Vámi vybraném termínu, s sebou přineste občanský průkaz nebo cestovní pas, rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí, zápisový lístek.

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, přineste vyplněnou žádost + zprávu z PPP a od ošetřujícího lékaře.

Uvedené dokumenty najdete na v kategorii Úřední deska - Dokumenty ke stažení, nebo zde:

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

Zápisový lístek

Zápisový lístek - přípravná třída

 

Přítomnost dítěte u zápisu není povinná, ale žádoucí. Zápis může vyřizovat pouze zákonný zástupce dítěte. 

 

Rozšířená výuka hudební výchovy

Talentové zkoušky proběhnou ve dnech 13. a 14. 4.2023. Registrujte se na https://fzsumelecka.reenio.cz/cs/ .

Tato registrace nenahrazuje elektronický předzápis ani řádný zápis a je určen výhradně pro zájemce o hudební třídu.

 

 

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS PRO DĚTI Z UKRAJINY

Termín: 7. a 8.6.2023, vždy od 15,00 do 17,00.

Místo konání: Radnice MČ P7 - U Průhonu 38, Praha 7

Platí pouze pro děti se statusem uprchlíka.

 

 

Všechny zájemce o naši ŠKOLU POHODY z řad dětí i rodičů zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který proběhne 8.3.2023.

O podrobnostech a časovém programu Vás opět budeme s dostatečným předstihem informovat. 

 

Kritéria k přijetí do ZŠ