Zaslouží si vaši pozornost

Datum konání: 02.03.2023


V únorovém čísle měsíčníku MČ Praha 7 Hobulet vyšel článek o paní Běle Ježkové, která i přes svůj pokročilý věk stále patří k aktivním pracovníkům na naší škole. Bývalá dlouholetá vychovatelka školní družiny už řadu let vede naši školní knihovnu, doporučuje a půjčuje knížky, vypráví dětem o knihách i spisovatelích, vymýšlí kvízy a soutěže, pomáhá s přípravou na soutěže a vystoupení atd., atd.

 

Paní Běle přejeme spoustu sil a elánu do další práce, aby také pro další a nové žáky byla tou jejich "bábí". 

 

A vám všem nabízíme odkaz na uvedený článek: https://www.praha7.cz/pribehy-opredeny-zivot/ .