MASOPUST VE ŠKOLE

Datum konání: 01.03.2022


MASOPUSTNÍ VESELICE

Děti přípravné třídy společně s hudebními třídami si moc užily masopustní dopoledne s tradiční oslavou ve školní aule.

Zazpívaly si známé masopustní popěvky, písničky a rozpočítávadlo, zahrály si hry, soutěže a předvedly své masopustní masky.