KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY


 

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY:

 

děkujeme vám o váš zájem o přípravnou třídu, těšíme se na vás u zápisu

 

V souladu s § 47 odst. 2 školského zákona o zařazování do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Kritéria pro přijímání do přípravné třídy:

Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy;

Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části;

Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky bez odkladu s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy;

Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky bez odkladu s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.

Odklad povinné školní docházky:

Pokud se zákonný zástupce dítěte rozhodne požádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, je ideální, když tak učiní písemně v den zápisu, na který rovnou přinese doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny a od dětského lékaře. Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, je povinen dostavit se  v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání.

Datum, razítko, podpis ředitele