PROGRAM LEKTORSKÉHO ODDĚLENÍ NG

Datum konání: 25.03.2022


 SKRYTÉ SKRÝŠE

 

Děti naší třídy si vyzkoušely výtvarný workshop lektorského oddělení NG.

Je možné se schovat v galerii v obraze? Skrýt, aby nás nikdo nenašel?

Děti prozkoumaly různé motivy krajin, objevily se ve větvích, za stromem i pod hladinou vody, utvořily si své malé skrýše, aby co nejvíce splynuly s krajinou. Inspirovaly se díly umělců J. Mařáka, G. Couberta a B. Havránka.