SCHŮZKA PŘED NÁSTUPEM DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Datum konání: 24.06.2022


PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme vám za vaši účast na našem prvním setkání.

Moc se na vás těšíme v září.

Přejeme vám krásné léto a dětem prázdniny.