Tematická vycházka do Zahrady Květnice

Datum konání: 24.05.2023


ZAHRADA KVĚTNICE

Na vrcholu pražského Petřína se nachází jedna z nejpůvabnějších pražských zahrad – Květnice. V roce 2019 byla zahrada kompletně zrevitalizovaná.

Zahrada uzavřená v údolíčku vymezeném hradbami a vysokými stromy na stráni nad Nebozízkem má kouzelnou atmosféru. Je osázena především trvalkami a cibulovinami. A tak už brzy na jaře má svůj velký okamžik, kdy rozkvetou talovíny nebo ladoňky.

Květnice svým stylem připomíná typickou anglickou zahradu – nikoliv park, ale komorní soukromé zahrady u starých venkovských anglických domů, chráněné před očima veřejnosti, svádějící ke chvílím snění a romantickým náladám.