VÝSLEDKY ZÁPISŮ PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Datum konání: 18.05.2022


 

 

VÝSLEDKY ZÁPISŮ

 

https://fzsumelecka.cz/zs/deti-prijate-do-1-trid-a-pripravky

 

 

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte tedy možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. Této možnosti můžete využít dne 13.5.2022 v budově školy, kancelář č. 104. Termín Vaší případné návštěvy si rezervujte na telefonním čísle 233 378 694, linka 13, a to na dobu od 12,00 do  hod. Současně máte možnost v souladu s § 38 správního řádu nahlédnout do výše uvedeného spisu. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno.